Implantat behandling

Tannimplantater er kunstige tannrøtter som settes i kjeven. I dag har disse form som skruer, og er primært fremstilt i titan. Implantater kan benyttes for å oppnå en erstatning av en eller flere tapte tenner hvor vanlig tannprotetisk behandling (kroner, broer, proteser) ikke er å anbefale.

Det er sjelden pasientene kommer til tannlegen for å få implantater. Pasientene kommer for å få tenner, og da kan implantater være et godt alternativ i noen tilfeller.

Pasient og tannlege vurderer sammen pasientens behov og ønsker. Skal implantat brukes i behandlingen så vil det alltid være en vurdering av flere faktorer: medikamentbruk, allmenn helsetilstand, sykdommer, tannkjøttsbetennelse, mengde og kvalitet på beinet og i noen grad livsstil er faktorer som må vurderes.

Implantatbehandling kan brukes til å erstatte både enkelttenner, flere tenner i et område eller hele kjever som mangler tenner.

Vi har lang erfaring med implantatbehandling, Husebø har jobbet med implantater siden 1999. Husebø er også godkjent for implantatbehandling for HELFOs regning. Det er egne regler for dette, spør oss gjerne.