Fra 20. JULI 2023

 

Konsultasjon / undersøkelse  av fast pasient eller akuttpasient: Kr 790
Røntgen undersøkelse (dentalfilm)  pr. bilde: Kr 160

OPG-røntgen (helkjeverøntgen) pr. bilde: Kr 750
 
Lokal eller regional anestesi (bedøvelse): Kr 240

 

Forebyggende behandling (fjerning av bakteriebelegg og tannstein): Kr 2400/time
 

Rens med Airflow: Kr 525
 
Preparering  og fylling  1 flate: Kr 1100
Preparering  og fylling  2 flater: Kr 1680
Preparering  og fylling  3 flater/4 flater: Kr 1950/2350
 
Krone, per tann: Kr 4800 (tannteknikk kommer i tillegg)

 

Bro pr. pillartann/hengeledd: Kr 4800/4100 (tannteknikk kommer i tillegg)

 

Skallfasett i porselen: Kr 4800 (tannteknikk kommer i tillegg)

 

Støpt konus: Kr 2000 (tannteknikk kommer i tillegg)
 

Hel protese, en kjeve: Kr 7500 (tannteknikk kommer i tillegg)
Helprotese, begge kjever: Kr 12000 (tannteknikk kommer i tillegg)
Partiell  protese, plast: Kr 5800 (tannteknikk kommer i tillegg)
Partiell  protese  med metallskjelett: Kr 6500 (tannteknikk kommer i tillegg)
Rebasering, pr protese: Kr 3900 (tannteknikk kommer i tillegg)
 

Ukomplisert ekstraksjon, pr tann: Kr 1350

Komplisert ekstraksjon, pr tann: Kr 2280
  
Endodonti -behandling ( rotfylling )  fortann/premolar/jeksel: Kr 4900/5620/6800
 

 BEDØVELSE, RØNTGEN OG OPPDEKNING KOMMER I TILLEGG TIL TIMEPRISER OG STYKKPRISER. 

 
 Ved bruk av timetakst beregnes minstetakst for 10 min, for beh. som varer lengre enn 10 min., betales pr. påbegynte 5 min.
 
 Tid som går tapt fordi bestilt time ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, betales med kr. 300,-(10min)/ 600,-(20min)/ 900,-(30min)/ 1800,-(60min).

 

Du vil alltid få en spesifisert kvittering. Dersom behandlingen blir dyrere enn kr 7000,- vil du få et skriftlig kostnadsoverslag. Vennligst ta kontakt for videre informasjon.

 

Faktura gis kun ut etter avtale.